Print

Dolnośląski OW NFZ:

Dane korespondencyjne:
ul. Joannitów 6,
50 – 525 Wrocław

Punkt obsługi bezpośredniej:
ul. Dawida 2,
50 – 527 Wrocław
tel. 71 79 79 180, faks 71 797 91 29 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www: www.nfz-wroclaw.pl

Delegatury Dolnośląskiego OW NFZ:

Kujawsko-Pomorski OW NFZ:
ul. Łomżyńska 33,
85-863 Bydgoszcz
tel. 52 325 28 33, 52 325 28 12, faks 52 325 28 00
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Delegatury Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ:

Lubelski OW NFZ:

ul. M. Koryznowej 2d,
20-137 Lublin, 
tel. 81 531 05 24, 81 531 05 15, 81 531 06 36, faks 81 531 05 29

adres do korespondencji:

ul. Szkolna 16,
20-124 Lublin
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www: www.nfz-lublin.pl

Delegatury Lubelskiego OW NFZ:

Lubuski OW NFZ:

ul. Podgórna 9b,
65-057 Zielona Góra
tel. 68 328 77 73, faks 68 328 76 57
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Delegatura Lubuskiego OW NFZ:

Łódzki OW NFZ:

ul. Kopcińskiego 58,
90-032 Łódź
tel. 42 275 40 26, 42 275 49 76, 42 275 40 14, faks 42 275 49 12
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Delegatury Łódzkiego OW NFZ:

Małopolski OW NFZ:

ul. Batorego 24, 31-135 Kraków
adres korespondencyjny: ul Józefa 21, 31-056 Kraków

tel. 12 194 88, 12 298 83 86, 12 298 83 90, 12 298 83 29, 12 298 83 25, faks 12 298 83 51
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Delegatury Małopolskiego OW NFZ:

Mazowiecki OW NFZ:

ul. Chałubińskiego 8,
00-613 Warszawa,
tel. 22 279 79 99, faks 22 582 84 21
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Delegatury Mazowieckiego OW NFZ:

Opolski OW NFZ:

ul. Głogowska 37,
45-315 Opole
tel. 77 54 95 215, 54 95 217, 54 95 221, faks: 77 402 01 01, 77 549 52 25
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podkarpacki OW NFZ:

ul. Zamkowa 8,
35-032 Rzeszów
tel. 17 86 04 273, 17 86 04 132, faks 17 86 04 228 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Podlaski OW NFZ:

ul. Pałacowa 3,
15-042 Białystok
tel. 85 745 95 21, 85 745 95 00, faks 85 745 95 39 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Delegatury Podlaskiego OW NFZ:

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ:

Obsługa interesantów:

ul. Podwale Staromiejskie 69,
80-844 Gdańsk,
tel. 58 75 12 739, faks 58 32 18 551
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Delegatury Pomorskiego OW NFZ:

Śląski OW NFZ:

ul. Kossutha 13,
40-844 Katowice
tel. 32 735 16 16, 32 735 16 73, 32 735 15 12, 32 735 19 31, 735 16 25, 32 735 17 65, 32 735 19 00, 32 735 05 41, 32 735 15 17
faks 32 735 16 43, 32 735 15 71

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Delegatury Śląskiego OW NFZ:

Świętokrzyski OW NFZ:

ul. Jana Pawła II 9,
25-025 Kielce
tel. 41 364 62 15, 41 364 61 36; faks 41 364 61 27

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Warmińsko-Mazurski OW NFZ:

ul. Żołnierska 16,
10-561 Olsztyn
tel. 89 678 75 06, 89 678 75 07, faks 89 678 77 46

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Delegatury Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ:

Wielkopolski OW NFZ:

ul. Piekary 14/15,
61-823 Poznań,
pok. 101-102, 215
tel. 61 658 04 83, faks 61 850 60 66

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Delegatury Wielkopolskiego OW NFZ (wyłącznie udzielają informacji):

Zachodniopomorski OW NFZ:

ul. Arkońska 45,
71-470 Szczecin
faks: 91 425 11 88

Informacja o zasadach ogólnych:
tel. 91 425 11 85; 91 425 10 52
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Recepta transgraniczna:
tel. 91 425 10 99; 91 425 11 34; 91 425 10 40
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Informacja o warunkach uzyskania zwrotu kosztów świadczeń:
tel. 91 425 11 91
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacja o trybie i zasadach rozpatrywania wniosków o wydanie uprzedniej zgody:
tel. 91 425 11 85
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Delegatura i Punkt obsługi ubezpieczonych Zachodniopomorskiego OW NFZ:
ul. Konstytucji 3 Maja 7, 75-820 Koszalin
tel. 94 346 52 27, 346 52 28, faks: 94 341 54 22,
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sekcja Obsługi Ubezpieczonych 74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4,
tel. 91 397 18 39, 391 17 00, faks: 91 395 02 59
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. transgranicznej opieki zdrowotnej
Korespondencję prosimy kierować na adres:
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Punkt obsługi bezpośredniej:
ul. Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa
tel: 22 572 61 13, faks: 22 572 63 19
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

101-102, 215