Drukuj

W celu realizacji ww. prawa, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta.

Należy również zauważyć, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane medyczne, jako dane wrażliwe, podlegają szczególnej ochronie.

Ujawnienie tajemnicy może nastąpić wyłącznie w niezbędnym zakresie.