Drukuj

W celu realizacji ww. prawa, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dane dotyczące zdrowia są traktowane jako szczególna kategoria danych osobowych i podlegają specjalnej ochronie.

Ujawnienie tajemnicy może nastąpić wyłącznie w niezbędnym zakresie.