Co to jest Krajowy Punkt Kontaktowy do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej?

Krajowe punkty kontaktowe do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej (KPK) zostały powołane na mocy dyrektywy transgranicznej w celu zapewnienia rzetelnej i użytecznej informacji umożliwiającej pacjentom praktyczne korzystanie z ich praw w tym obszarze.

W Polsce zadania KPK realizuje Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia. Wspierają ją w tym zakresie oddziały wojewódzkie Funduszu.

Co to jest transgraniczna opieka zdrowotna?

Transgraniczną opiekę zdrowotną można określić jako prawo pacjenta z UE/EOG lub Szwajcarii do dostępu do diagnostyki medycznej oraz do leków i wyrobów medycznych poza krajem zamieszkania w innym państwie tego obszaru.

Szczególne uprawnienia pacjenta są uzależnione w każdym przypadku od jego statusu (np. osoby pracującej, emeryta, członka rodziny), sytuacji transgranicznej (państwa zamieszkania i państwa korzystania ze świadczenia, czasu przebywania poza miejscem zamieszkania) oraz instrumentu prawnego stanowiącego podstawę do świadczeń (tzw. wspólnotowe przepisy o koordynacji – rozporządzenia nr 883/2004 i 987/2009 lub wspomniana dyrektywa transgraniczna)

Przy czym KPK dedykowane zostały przede wszystkim do udzielenia informacji z zakresu dyrektywy transgranicznej.

Kto może się zwrócić do KPK?

Adresatami informacji dostarczanej przez polski KPK są przede wszystkim pacjenci, a ponadto także inne podmioty uczestniczące w transgranicznej opieki zdrowotnej: świadczeniodawcy, przedstawiciele zawodów medycznych oraz KPK z innych państw UE/EOG.

Kiedy możesz się zwrócić do KPK?

KPK stanowi właściwy adres, jeśli poszukujesz informacji na temat:

- zasad organizacji oraz dostępności opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach UE/EOG (za pośrednictwem krajowych punktów kontaktowych w tych krajach)
- różnic w uprawnieniach pacjentów korzystających z transgranicznej opieki medycznej na podstawie przepisów o koordynacji lub dyrektywy transgranicznej
- nieplanowanego i planowanego leczenia za granicą, w tym obowiązujących dokumentów i procedur
- transportu medycznego
- zwrotu kosztów leczenia
- realizacji recept
- wykazu świadczeniodawców oraz ich obowiązków
- praw pacjentów
- danych kontaktowych KPK w innych krajach UE/EOG.

Informacje z powyższych zakresów są zamieszczone na stronach serwisu www.kpk.nfz.gov.pl oraz w zakładce „Leczenie poza granicami kraju” w serwisie www.nfz.gov.pl

Jak możesz się z nami skontaktować?

Jeśli pod wskazanym adresem nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, możesz skontaktować się z nami, korzystając z jednej z poniższych ścieżek. Nasi konsultanci odpowiedzą tak szybko jak to będzie możliwe, z uwzględnieniem kolejności wpływu zapytań oraz charakteru sprawy. Konsultacje są udzielane bezpłatnie.
Komunikujemy się w języku polskim i angielskim.
Telefoniczna Informacja Pacjenta 0 800 190 590 dostępna całą dobę przez 7 dni w tygodniu; dla osób dzwoniących z zagranicy: (+48) 22 125 66 00

https://www.nfz.gov.pl/kontakt/telefoniczna-informacja-pacjenta/

Dane teleadresowe oddziałów wojewódzkich NFZ oraz polskiego KPK
https://www.kpk.nfz.gov.pl/pl/16-pl/kpk/62-dane-kontaktowe.html