Bezpieczeństwo pacjentów podczas opieki transgranicznej

Dla własnego bezpieczeństwa, podczas korzystania z opieki transgranicznej:

 • upewnij się, że świadczenia zostaną udzielone przez osoby uprawnione do leczenia w danym państwie UE lub EOG. Informacji w tym zakresie udzielają krajowe punkty kontaktowe
 • przestrzegaj zaleceń terapeutycznych udzielonych przez zagranicznego lekarza – żeby uniknąć niebezpieczeństwa poważnych problemów zdrowotnych.

Ostrzeżenie przed turystyką medyczną

Na rynku pojawiły się prywatne firmy, które działają w obszarze turystyki medycznej (pośrednicy usług medycznych).
Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że:

 • nie ma podpisanych umów z prywatnymi firmami na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie dyrektywy transgranicznej, m.in. zabiegów usunięcia zaćmy
 • żadna z firm pośredniczących nie współpracuje z NFZ w zakresie prowadzenia działalności dotyczącej organizacji wyjazdów na leczenie za granicą
 • korzystanie z usług firm pośredniczących odbywa się na odpowiedzialność pacjenta
 • zwrot kosztów przysługuje wyłącznie za świadczenia gwarantowane na terenie Polski
 • koszty poniesione przez pacjentów w zakresie korzystania z usług firm pośredniczących, jak np. :
  • koszty dojazdu
  • usługi tłumacza
  • pośrednictwo w zakresie złożenia w Funduszu stosownych dokumentów
  • koszty pożyczki na przeprowadzenie zabiegu
 • nie wchodzą w zakres świadczeń gwarantowanych i nie podlegają zwrotowi.


Więcej informacji na temat zasad uzyskiwania zwrotu kosztów znajdziesz w zakładce „Zwrot kosztów świadczeń”.
Logotypem NFZ mają prawo posługiwać się jedynie podmioty, które zawarły umowę na realizację świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podmioty, które bez podstawy prawnej posługują się znakiem graficznym NFZ, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych w postępowaniach o zwrot kosztów w ramach dyrektywy transgranicznej jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez NFZ znajdziesz na stronie Administratora Danych Osobowych.