Lecząc się w Polsce pacjent może oczekiwać wysokiej jakości opieki zdrowotnej, świadczonej w szerokim zakresie, przez wyspecjalizowany personel, z użyciem wysokiej jakości sprzętu.  Na tej stronie znajdują się podstawowe informacje dotyczące działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce oraz wyszukiwarki internetowe, pomocne przy znalezieniu lekarza, dentysty lub szpitala w Polsce. W celu uszczegółowienia wyników, należy wprowadzić dodatkowe informacje dotyczące poszukiwanego  świadczenia.

Ogólne zasady wykonywania działalności leczniczej oraz zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą uregulowane zostały w ustawie o działalności leczniczej.

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W POLSCE

Świadczenia zdrowotne w Polsce udzielane są przez podmioty prowadzące działalność leczniczą, które zostały wpisane do rejestru podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, a w odniesieniu do lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych, którzy posiadają prawo wykonywania tego zawodu medycznego i zostali wpisani odpowiednio do rejestrów lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Rejestry prowadzą właściwe izby zawodowe lub rady zawodowe. Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą jest dostępny pod adresem https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/. W celu uzyskania informacji o placówkach świadczących usługi zdrowotne przejdź do zakładki "gdzie się leczyć"

Rodzaje działalności leczniczej w Polsce

 • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:
  • szpitalne
  • inne niż szpitalne
 • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

 

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, inne niż szpitalne, mogą polegać w szczególności na:

   1. udzielaniu całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnianiu im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia;
   2. udzielaniu świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia;
   3. sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami tych pacjentów.

Podstawa: art. 9 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu.

GDZIE SIĘ LECZYĆ?

W celu uzyskania informacji o podmiotach świadczących na terytorium Polski usługi zdrowotne należy skorzystać z rejestrów, wykazów i wyszukiwarek dostępnych na następujących stronach internetowych:

Informacja dotycząca świadczeniodawców, w rozumieniu dyrektywy transgranicznej, może zostać również udzielona przez oddział wojewódzki NFZ na wniosek pacjenta. 

  • Wniosek powinien zostać złożony pisemnie, przesłany mailem lub faksem;

  • Wniosek powinien zawierać informację dotyczącą zakresu oraz trybu leczenia pozwalającego na identyfikację właściwego podmiotu;

  • Wniosek powinien zawierać dane kontaktowe umożliwiające udzielenie zwrotnej odpowiedzi.

W celu uzyskania rzetelnej i adekwatnej informacji usprawnienia procesu udzielenia odpowiedzi należy wypełnić wniosek o udzielenie informacji zawierający zestaw podstawowych pytań pozwalających na zidentyfikowanie odpowiedniego świadczeniodawcy.

https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/RPM/Search